Rökeri i Ystad

Vårt företag

Välkommen till Skårby Viltrökeri Hb! Vårt företag är ett rökeri i Ystad. Vi arbetar med att röka kött till ett förmånligt pris. De som är intresserade kan få sitt kött rökt av oss. Det går till så att man lämnar in sitt kött (kött, fågel och vilt), som vi sedermera röker.

Lång erfarenhet

Rökeriet har funnits under lång tid. I 35 år drev den nuvarande ägarens far rökeriet. Han har nu låtit sin son ta över rökeriet. Sonen har arbetat på rökeriet i mer än tio år, så man kan nog påstå att de som arbetar på rökeriet har lång och gedigen kunskap.

Kundvänlighet

Vårt företag är väldigt kundvänligt. Vårt mål är att alla våra kunder skall vara helt nöjda med det arbete, den service och det engagemang, som vi ger dem.

Välkommen till Skårby Viltrökeri Hb!

Kunskap & kvalitet